dinsdag 16 juni 2015

Experiment met woord en beeld (2): resultaat

Vorige week schreef ik dat ik wilde proberen om een verhaal eens 'anders' voor te bereiden, namelijk door met beeldend werk de nadruk te leggen op beeld en sfeer, en daarbij 'spontaan' een tekst te schrijven. Hieronder zie je het resultaat. Ik wilde onderzoeken of deze aanpak tot nieuwe inzichten leidde voor het verhaal. Het beeldend werken leverde me uiteindelijk meer op dan het schrijven.

dinsdag 9 juni 2015

Experiment met woord en beeld (1): het idee

Toen ik op de pabo zat, kregen we de opdracht om een linosnede te maken bij een gedicht. De afdruk van de lino en het gekalligrafeerde gedicht werden als een tweeluik in een kader gepresenteerd. Ik vond dit een geweldig inspirerende opdracht. Toch heb ik daarna nooit meer zoiets gemaakt. Ik werk nu met verhalen in plaats van gedichten, en daarbij schilder ik de beelden uit mijn verhalen alleen met woorden. Ik vroeg me af of beeldend werken op papier mijn woorden kan verrijken en zo ontstond een experiment.

woensdag 3 juni 2015

De ander begrijpen in een verhaal

Kan een verhaal waarin iemands tong wordt afgesneden en een moeder haar eigen kind vermoordt een mooi verhaal zijn? In eerste instantie wekte het bij mij alleen maar afschuw op. Maar toen ik hetzelfde verhaal in een andere vertaling las, sprak het me ineens wel aan. Hoe dat kwam? Omdat ik inzicht kreeg in de drijfveren van de daders.