dinsdag 14 oktober 2014

Mei 2017: Maand van het Vertellen

Begin 2013 opperde ik op dit blog het idee voor een Jaar van het Vertellen - analoog aan het Jaar van het Voorlezen. Daarmee bracht ik een balletje aan het rollen. Met behulp van de Stichting Vertellen werd gebrainstormd over de invulling en gezocht naar partners voor een werkgroep. Hiervan deed ik eind 2013 al eens verslag. De stuurgroep die toen is gevormd, is dit jaar enkele keren bij elkaar geweest en de plannen beginnen vorm te krijgen.