dinsdag 14 oktober 2014

Mei 2017: Maand van het Vertellen

Begin 2013 opperde ik op dit blog het idee voor een Jaar van het Vertellen - analoog aan het Jaar van het Voorlezen. Daarmee bracht ik een balletje aan het rollen. Met behulp van de Stichting Vertellen werd gebrainstormd over de invulling en gezocht naar partners voor een werkgroep. Hiervan deed ik eind 2013 al eens verslag. De stuurgroep die toen is gevormd, is dit jaar enkele keren bij elkaar geweest en de plannen beginnen vorm te krijgen.

Jaar wordt maand
Aan de titel van dit artikel kon je het al gezien: we hebben onze ambities bijgesteld en geconcludeerd dat een 'maand van het vertellen' beter haalbaar is dan een jaar. Een héél jaar vullen en iedereen betrokken houden is een enorm karwei. Bovendien is een 'jaar van' eenmalig: je hebt geen herkansing en moet het in één keer groots en goed neerzetten. Een maand is daarentegen compacter en overzichtelijker en kun je bij succes in het jaar daarop nog eens herhalen.

Doelstelling 
De Maand van het Vertellen wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vertellen in heel Nederland en de groeiende aandacht voor de inzet van verhalen in uiteenlopende sectoren. Dit willen we bereiken door bestaande vertelactiviteiten te bundelen, 'good practices' te delen en nieuwe projecten te initiëren.

Organisatie
De stuurgroep onder voorzitterschap van Arjen Barel van het Storytelling Centre richt zich momenteel op het maken van een projectplan en het aanvragen van subsidies. Het is de bedoeling dat inhoudelijke projecten voor de Maand van het Vertellen door andere partijen worden aangedragen en uitgevoerd. Een nog op te richten projectbureau zal de landelijke promotie van de maand verzorgen en de activiteiten die worden georganiseerd gebundeld presenteren (vergelijkbaar met Wereldverteldag of Maand van de Geschiedenis).

Drie pijlers
Afgelopen zomer organiseerde de stuurgroep een brainstormsessie met een tiental mensen van verschillende organisaties die zich bezig houden met vertellen. Naar aanleiding daarvan kwamen we op drie pijlers die de Maand van het Vertellen moeten dragen:
  1. Toegepast Vertellen - Vertellen in organisaties en communities, o.a. als ondersteuning van veranderingsprocessen. Mogelijke activiteiten: presentatie van projecten in een symposium en/of uitgave.
  2. Theatraal Vertellen - Vertellen als volwaardige podiumkunst, met de nadruk op een volwassen publiek. Mogelijke activiteiten: storyslams, verhalen over erfgoed, (reizend) festival.
  3. Vertellen in Educatie - Vertellen als ondersteuning van het onderwijs aan kinderen en jongeren. Mogelijke activiteiten: workshops voor leerlingen en leerkrachten, presentatie van projecten.
Verbindend thema
Een gezamenlijk thema moet de drie pijlers met elkaar verbinden. Onze voorkeur gaat naar een thema dat de nadruk legt op verbinding en de kracht van samenwerking. Te zijner tijd zullen we daar een mooie titel/slogan voor zoeken.

Tijdstip: Mei 2017
In een eerder stadium hadden we al bedacht dat een evenement in 2017 ons genoeg tijd geeft om goed iets op poten te zetten. Na veel wikken en wegen heeft de stuurgroep nu besloten om de Maand van het Vertellen te organiseren in mei. Bij die keuze speelden veel factoren een rol. Hieronder noem ik er een paar.

FEST
Vanuit de Federation for European Storytelling (FEST) is Nederland benaderd om het jaarlijkse Europese congres in 2017 te organiseren. Dit congres vindt gewoonlijk in de zomer plaats. Er is nog geen besluit genomen over de organisatie, maar een Europees congres zou de Maand van het Vertellen absoluut meer gewicht geven; daar wilden we graag rekening mee houden.

Overige afwegingen
Voor het onderwijs is de zomer verre van optimaal, maar mei is nog net ver genoeg voor de zomervakantie. Je kunt projecten bijvoorbeeld al eerder beginnen en dan in de Maand van het Vertellen presenteren.
Een bijkomend voordeel van mei is dat we de Maand van het Vertellen kunnen afsluiten met een bestaand evenement, namelijk het Waterval Vertelfestival in Zwolle. De organisator van dit festival heeft al toegezegd daaraan mee te willen werken.

Vervolg
De komende maanden staan in het teken van het uitwerken van het projectplan en het aanvragen van subsidies. Goede financiële ondersteuning is voor de stuurgroep een voorwaarde voor het laten doorgaan van de Maand van het Vertellen. Maar we gaan er natuurlijk van uit dat dit lukt!
We laten het horen als er meer duidelijkheid over is. Tot die tijd nodigen we iedereen uit om al eens na te denken: heb je ideeën voor een project dat past in één van de pijlers? Hoe ziet dat eruit?

Drie pijlers dragen het project... 


Afbeelding: Den Haag, Madestein. Kunstwerk "Drie zuilen afgedekt door een schijf" van Arno van der Mark. Bron foto: Wikimedia Commons.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten