vrijdag 22 november 2013

Jaar van het Vertellen - een update

Bijna een jaar geleden schreef ik op dit blog over mijn droom om een Jaar van het Vertellen te organiseren: een jaar waarin de kunst van het vertellen en het belang van vertellen bij een zo groot mogelijk publiek bekend wordt. Naar aanleiding van het artikel kreeg ik tientallen reacties.  Het was duidelijk gelukt om iets los te maken. De afgelopen maanden is achter de schermen druk genetwerkt en gebrainstormd over de mogelijkheden en inmiddels is het Jaar van het Vertellen meer dan alleen maar een droom. Hieronder vat ik samen wat er tot nu toe is gebeurd.

Het idee groeit
Ik was erg blij met de vele reacties van vertellers die hun steentje wilden bijdragen. Maar de reactie van het bestuur van de Stichting Vertellen bracht de bal pas echt aan het rollen. Die stichting was enthousiast en wil graag meehelpen met de realisatie,  maar benadrukte dat zij wel álle vertellers wil vertegenwoordigen. Bij het schrijven van mijn blog was ik vooral uitgegaan van degenen die met kinderen werken, maar er wordt ook verteld door zorgverleners, managers, coaches, museumgidsen, marketeers, noem maar op. Ik kon niet anders dan het bestuur gelijk geven. Daarmee werd het plan wel nog groter dan het al was.

Grote plannen hebben tijd nodig
Een andere bijzonder zinvolle bijdrage kwam van Raymond den Boestert, oprichter van de Vertelacademie. Hij waarschuwde dat een project van zo'n omvang niet te realiseren is binnen één jaar. Als je het écht goed wilt doen, moet je eerst draagvlak creëren en contact opnemen met organisaties die een rol kunnen spelen bij de uitvoering. Je moet een gedegen plan schrijven, waarmee je subsidies kunt binnenhalen die nodig zijn voor het aanstellen van professionals voor projectleiding, publiciteit en dergelijke. Daarna kun je pas beginnen met de daadwerkelijke uitvoering. Kortom, je moet rekenen op zeker twee tot drie jaar aan voorbereiding.

2014 wordt 2017
Met een aantal bestuursleden van de Stichting Vertellen ging ik aan het brainstormen. Ons uitgangspunt werd dat 2017 het Jaar van het Vertellen moet worden. We bepaalden globaal  wat er tot die tijd moet gebeuren en wat de voornaamste doelstellingen zijn. De Stichting Vertellen wil betrokken zijn bij het Jaar van het Vertellen, maar wil als vrijwilligersorganisatie niet zelf de kar gaan trekken. Er moet een stuurgroep komen met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, die de plannen uitwerkt, subsidies aanvraagt en organisaties lekker gaat maken om mee te doen.

De stuurgroep
Vooral dankzij de inspanningen van Mirjam Mare (voorzitter van de Stichting Vertellen) is het gelukt om zo'n stuurgroep bij elkaar te krijgen.
Arjen Barel van het Storytelling Centre in Amsterdam is aangetrokken als projectleider. Als organisator van o.a. het jaarlijkse Storytelling Festival Amsterdam heeft hij ervaring met grote projecten. Peter Frühmann van The Storybag (o.a. digital storytelling en marketing) is een van de leden en ikzelf blijf natuurlijk ook erbij betrokken. Daarnaast zijn er toezeggingen van Nancy Wiltink (verteller) en Pieter-Matthijs Gijsbers (Openlucht Museum Arnhem). Gottfrid van Eck (PR Stichting Vertellen) zal de plek van Mirjam overnemen.

Van nu tot 2016
In januari zal de stuurgroep voor het eerst voltallig bij elkaar komen. In het komende jaar zullen we een concreet plan op papier moeten gaan zetten. Gisteren was een deel van de groep al bijeen en we waren het met elkaar eens dat het niet de bedoeling is dat er tot 2017 'niets' gebeurt. Er zijn namelijk al zoveel mooie projecten waarin storytelling wordt toegepast. Deze moeten natuurlijk gewoon doorgroeien! Misschien is het mogelijk om met meerjarige subsidies al vóór 2017 projecten te ondersteunen en zo good practices te verzamelen.

2017: oogsttijd!
In de komende jaren moet het netwerk van vertellers binnen organisaties zich uitbreiden en pilots uitgevoerd worden. Succesvolle concepten moeten op papier gezet worden, zodat anderen later van de ervaringen gebruik kunnen maken. En dan, in 2017, moet al het voorwerk zichtbaar worden. In dat jaar worden de resultaten getoond, bijvoorbeeld op conferenties (per sector), en wie daardoor enthousiast wordt kan zelf aan de slag met vertellen. Daarnaast kan iedereen genieten van vertellers in theaters en op festivals.
In het Jaar van het Vertellen moeten de vertelprojecten als paddenstoelen uit de grond schieten!

UPDATE - februari 2017
Een werkgroep is er lang mee bezig geweest. Het jaar van het vertellen werd een maand en toen een week van het vertellen. Na tientallen varianten van het plan en vragen over de haalbaarheid is uiteindelijk de knoop doorgehakt: in oktober 2017 organiseren we Nederland Vertelt! 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten