donderdag 4 februari 2010

Opvoeden is hot...

... en "canon" is hèt modewoord.

Wetenschappelijk verantwoord
Na de bètacanon en de Canon van de Geschiedenis hebben we vanaf 3 februari jl. nu ook de Opvoedingscanon. De opvoedingscanon is samengesteld door het lectoraat Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool. Op de website kun je alles lezen over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0 tot 17 jaar. Het geheel is onderverdeeld in 51 overzichtelijke rubrieken en het is allemaal ook nog eens wetenschappelijk verantwoord. De lezer wordt bovendien uitgenodigd ook zelf de vragenlijst in te vullen en mee te doen aan het onderzoek.

De informatie is helder en goed toegankelijk, maar tegelijkertijd vraag ik me af in hoeverre de website zijn doel bereikt. Zijn de ouders die ècht hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen, dezelfde ouders die ook op internet op zoek gaan naar informatie? Ik betwijfel het.

Pilotproject: samen opvoeden
Ik zie dan meer brood in het project Allemaal Opvoeders, dat onlangs gelanceerd werd door het Nederlands Jeugdinstituut . Dit project richt zich niet in eerste instantie op het verschaffen van informatie, maar juist op het versterken van de formele en informele netwerken rondom gezinnen:

Opvoeden zou niet langer alleen een verantwoordelijkheid van afzonderlijke gezinnen mogen zijn. Ouders hebben behoefte aan informele steun bij de opvoeding, en kinderen en jongeren hebben profijt van een positief opvoedklimaat in de wijk. We moeten het daarom weer gewoon gaan vinden om met elkaar over opvoeden te praten. (...) Bijvoorbeeld door het organiseren van huiskameravonden, inloopochtenden, en straatspeeldagen.

De komende twee jaar onderzoeken twaalf gemeenten hoe ze informele steun rond gezinnen kunnen versterken, en hoe het Centrum voor Jeugd en Gezin daar een rol in kan spelen.

Migrantenouders

Misschien dat op deze manier ook migrantenouders beter bereikt worden, want dat blijft een knelpunt aldus Pharos, het landelijk kennis- en adviescentrum op het terrein van migranten, vluchtelingen en gezondheid.
Pharos heeft zelf een een digitaal kennisdossier ontwikkeld over preventieve opvoedingsondersteuning aan migrantenouders. In het dossier is aandacht voor de knelpunten. Daarnaast besteedt het aandacht aan interculturele competenties van beroepskrachten en deskundigheidsbevordering en geeft het tips voor de praktijk om ouders beter te bereiken.

Het ziet er een beetje droog uit - niet de vlot ogende layout van de opvoedingscanon - maar desondanks beslist een heel nuttige informatiebron voor degenen die hier beroepsmatig mee te maken hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten