woensdag 3 februari 2010

Bèta-kleuters

De aanleiding voor mijn artikel van enkele dagen geleden was een nieuwsbericht over een tentoonstelling voor kleuters in het Science Center NEMO te Amsterdam. Ik heb lang getwijfeld of ik er over moest berichten of niet, omdat ik me eigenlijk wil focussen op taalontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het project Talentenkracht. Maar mijn bèta-hart gaat er harder van kloppen, dus ik kan het niet laten ;-)

Talentenkracht is een onderzoeksprogramma dat in beeld wil brengen hoe kleuters de fysieke wereld om hen heen verklaren en onderzoeken . Kleuters zijn van nature nieuwsgierig, onderzoekend, verwonderd: bij uitstek eigenschappen voor natuurkundig onderzoek. Toch worden natuurkunde en andere exacte vakken op latere leeftijd moeilijk gevonden en zijn ze niet erg populair: kennelijk gaat het onderzoekerstalent langzamerhand verloren.

Talentenkracht richt zich erop om dit bèta-talent bij kinderen in beeld te brengen, te behouden en verder te ontwikkelen. Inmiddels is er al een aantal jaar onderzoek gedaan. Een deel van de resultaten is te zien in de video-filmpjes op de website van Talentenkracht. Die zijn een genot om te zien voor iedereen die graag met jonge kinderen werkt!! (tip: Wesley en de luchtspuit).

De bevindingen uit het onderzoek zijn onder andere toegepast bij bovengenoemde tentoonstelling in NEMO. Daarnaast heeft Sardes onderzoek gedaan of de uitkomsten van Talentenkracht toegepast kunnen worden in voor- en vroegschoolse programma's (VVE).
Het antwoord op deze vraag blijkt positief: instellingen die met VVE werken hebben al veel materialen in huis die bruikbaar zijn voor Talentenkracht. Een Talentenkracht-activiteit kan een VVE-thema vervangen of gebruikt worden als aanvulling op een bestaand thema. De activiteiten worden meestal uitgevoerd met een klein groepje kinderen. Voor sommige pedagogisch werkers was het wel wennen om meer sturend met de kinderen te werken en leervragen te stellen, maar desondanks waren ze over het algemeen enthousiast over de manier waarop de kinderen te werk gingen.

Dit nieuws doet deze ex-bètaklant goed. Als groepsleerkracht en als VVE-coördinator heb ik me toentertijd ook regelmatig ingezet voor meer aandacht voor met name de wiskundige ontwikkeling: juist in situaties met (taal)achterstandsleerlingen.
Ik zal nooit die ene meetkundeles over oppervlakte vergeten, waarbij een Marokkaans jongetje de ster van de klas was. Hij bleek een ongelooflijk ruimtelijk inzicht te hebben en kon uit zijn hoofd voorspellen (vermenigvuldigen in feite) hoeveel vouwblaadjes nodig waren om de tafel te bedekken. Normaal deed het jochie zelden zijn mond open in de kring, omdat hij zich zo moeilijk kon uiten in het Nederlands. Nu keek de rest van de klas vol bewondering toe hoe hij die moeilijke vragen feilloos beantwoordde. Prachtig toch?

Een kind heeft veel talenten en die moeten allemaal ontwikkeld worden. Ik hou me nu dan wel voornamelijk bezig met verhalen en taal, maar zal de ontwikkelingen rondom Talentenkracht zeker blijven volgen. En ik hoop velen met mij!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten