vrijdag 19 februari 2010

Winter, lente en een reus

De winter gaat maar door en iedereen kijkt uit naar de lente. Zo gaat het ook met de hoofdpersoon in het verhaal van de nieuwste Babboes Nieuwsbrief die net verstuurd is. Hij is nu op de website van Babboes te lezen, evenals alle vorige nieuwsbrieven.
Wil je de nieuwsbrief voortaan ook iedere twee maanden ontvangen? Stuur dan een korte e-mail naar nieuwsbrief@babboes.nl

Veel leesplezier en hopelijk een spoedige lente!

donderdag 18 februari 2010

Verteller in de kast

Een paar weken geleden werd ik gevraagd om mee te helpen met het carnavalsfeest op de school van mijn kinderen. Eén van de klussen waaruit gekozen kon worden was poppenkast. "Ach," dacht ik, "als ik verhalen kan vertellen, kan ik ook wel poppenkast spelen" en ik gaf me op. Bovendien kon ik me nog goed herinneren hoeveel lol ik jaren geleden op de Pabo met een medestudent had gehad in de poppenkast, vooral bij die achtervolging met de agent en Jan Klaassen. Een herhaling daarvan zag ik wel zitten.

Zo'n anderhalve week voor het gebeuren bleek dat ik de voorstelling alleen moest doen. Ai, daar ging mijn hilarische achtervolgingsscène... Maar geen nood: het betekende ook dat ik volledig de vrije hand had.
Het thema van het carnavalsfeest was "circus", daar kon ik wel wat mee. In plaats van Jan Klaassen kwam een clown en natuurlijk moest er een gemene boef in, een agent die hem te grazen nam en momenten voor interactie met het publiek. Binnen een uur had ik een verhaal in elkaar gezet, gebaseerd op het kleuterdeuntje "Clowntje Piet". En na een avondje repeteren, bijpassende muziek zoeken en attributen knutselen was ik er klaar voor.

Ik heb het verhaal twee keer opgevoerd en het was twee keer geweldig. De kinderen dachten mee, gaven aanwijzigen en werden al kwaad toen de boef alleen nog maar kéék naar de ballon van Clowntje Piet. Ook de reacties van leerkrachten en begeleiders achteraf waren heel positief.

En toch heb ik iets gemist. Ik kon de kinderen wel hóren, maar niet zien. Ik miste de koppies met de glanzende ogen. Ik miste de energie die ik voel wanneer ik een verhaal vertel en mijn publiek aankijk en een woord net iets meer benadruk of een pauze net iets langer maak. Het was net of ik met mijn ogen dicht moest vertellen - en zelfs dan zou ik denk ik de aanwezigheid van de kinderen meer voelen dan met die kast ertussen.
Dus... poppenkast? Heel leuk, maar mijn vak is het niet. Ik blijf wel lekker vertellen.

Wil jij het ook een keer proberen? Het verhaal van Clowntje Piet staat op de Babboes website!


(foto door Jeroen Osendarp)

donderdag 4 februari 2010

Opvoeden is hot...

... en "canon" is hèt modewoord.

Wetenschappelijk verantwoord
Na de bètacanon en de Canon van de Geschiedenis hebben we vanaf 3 februari jl. nu ook de Opvoedingscanon. De opvoedingscanon is samengesteld door het lectoraat Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool. Op de website kun je alles lezen over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0 tot 17 jaar. Het geheel is onderverdeeld in 51 overzichtelijke rubrieken en het is allemaal ook nog eens wetenschappelijk verantwoord. De lezer wordt bovendien uitgenodigd ook zelf de vragenlijst in te vullen en mee te doen aan het onderzoek.

De informatie is helder en goed toegankelijk, maar tegelijkertijd vraag ik me af in hoeverre de website zijn doel bereikt. Zijn de ouders die ècht hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen, dezelfde ouders die ook op internet op zoek gaan naar informatie? Ik betwijfel het.

Pilotproject: samen opvoeden
Ik zie dan meer brood in het project Allemaal Opvoeders, dat onlangs gelanceerd werd door het Nederlands Jeugdinstituut . Dit project richt zich niet in eerste instantie op het verschaffen van informatie, maar juist op het versterken van de formele en informele netwerken rondom gezinnen:

Opvoeden zou niet langer alleen een verantwoordelijkheid van afzonderlijke gezinnen mogen zijn. Ouders hebben behoefte aan informele steun bij de opvoeding, en kinderen en jongeren hebben profijt van een positief opvoedklimaat in de wijk. We moeten het daarom weer gewoon gaan vinden om met elkaar over opvoeden te praten. (...) Bijvoorbeeld door het organiseren van huiskameravonden, inloopochtenden, en straatspeeldagen.

De komende twee jaar onderzoeken twaalf gemeenten hoe ze informele steun rond gezinnen kunnen versterken, en hoe het Centrum voor Jeugd en Gezin daar een rol in kan spelen.

Migrantenouders

Misschien dat op deze manier ook migrantenouders beter bereikt worden, want dat blijft een knelpunt aldus Pharos, het landelijk kennis- en adviescentrum op het terrein van migranten, vluchtelingen en gezondheid.
Pharos heeft zelf een een digitaal kennisdossier ontwikkeld over preventieve opvoedingsondersteuning aan migrantenouders. In het dossier is aandacht voor de knelpunten. Daarnaast besteedt het aandacht aan interculturele competenties van beroepskrachten en deskundigheidsbevordering en geeft het tips voor de praktijk om ouders beter te bereiken.

Het ziet er een beetje droog uit - niet de vlot ogende layout van de opvoedingscanon - maar desondanks beslist een heel nuttige informatiebron voor degenen die hier beroepsmatig mee te maken hebben.

woensdag 3 februari 2010

Bèta-kleuters

De aanleiding voor mijn artikel van enkele dagen geleden was een nieuwsbericht over een tentoonstelling voor kleuters in het Science Center NEMO te Amsterdam. Ik heb lang getwijfeld of ik er over moest berichten of niet, omdat ik me eigenlijk wil focussen op taalontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het project Talentenkracht. Maar mijn bèta-hart gaat er harder van kloppen, dus ik kan het niet laten ;-)

Talentenkracht is een onderzoeksprogramma dat in beeld wil brengen hoe kleuters de fysieke wereld om hen heen verklaren en onderzoeken . Kleuters zijn van nature nieuwsgierig, onderzoekend, verwonderd: bij uitstek eigenschappen voor natuurkundig onderzoek. Toch worden natuurkunde en andere exacte vakken op latere leeftijd moeilijk gevonden en zijn ze niet erg populair: kennelijk gaat het onderzoekerstalent langzamerhand verloren.

Talentenkracht richt zich erop om dit bèta-talent bij kinderen in beeld te brengen, te behouden en verder te ontwikkelen. Inmiddels is er al een aantal jaar onderzoek gedaan. Een deel van de resultaten is te zien in de video-filmpjes op de website van Talentenkracht. Die zijn een genot om te zien voor iedereen die graag met jonge kinderen werkt!! (tip: Wesley en de luchtspuit).

De bevindingen uit het onderzoek zijn onder andere toegepast bij bovengenoemde tentoonstelling in NEMO. Daarnaast heeft Sardes onderzoek gedaan of de uitkomsten van Talentenkracht toegepast kunnen worden in voor- en vroegschoolse programma's (VVE).
Het antwoord op deze vraag blijkt positief: instellingen die met VVE werken hebben al veel materialen in huis die bruikbaar zijn voor Talentenkracht. Een Talentenkracht-activiteit kan een VVE-thema vervangen of gebruikt worden als aanvulling op een bestaand thema. De activiteiten worden meestal uitgevoerd met een klein groepje kinderen. Voor sommige pedagogisch werkers was het wel wennen om meer sturend met de kinderen te werken en leervragen te stellen, maar desondanks waren ze over het algemeen enthousiast over de manier waarop de kinderen te werk gingen.

Dit nieuws doet deze ex-bètaklant goed. Als groepsleerkracht en als VVE-coördinator heb ik me toentertijd ook regelmatig ingezet voor meer aandacht voor met name de wiskundige ontwikkeling: juist in situaties met (taal)achterstandsleerlingen.
Ik zal nooit die ene meetkundeles over oppervlakte vergeten, waarbij een Marokkaans jongetje de ster van de klas was. Hij bleek een ongelooflijk ruimtelijk inzicht te hebben en kon uit zijn hoofd voorspellen (vermenigvuldigen in feite) hoeveel vouwblaadjes nodig waren om de tafel te bedekken. Normaal deed het jochie zelden zijn mond open in de kring, omdat hij zich zo moeilijk kon uiten in het Nederlands. Nu keek de rest van de klas vol bewondering toe hoe hij die moeilijke vragen feilloos beantwoordde. Prachtig toch?

Een kind heeft veel talenten en die moeten allemaal ontwikkeld worden. Ik hou me nu dan wel voornamelijk bezig met verhalen en taal, maar zal de ontwikkelingen rondom Talentenkracht zeker blijven volgen. En ik hoop velen met mij!

maandag 1 februari 2010

Januari Nieuwtjes

De nieuwe maand is alweer begonnen, dus het is tijd voor een overzicht van de nieuwsberichten die de afgelopen weken op de Babboes website verschenen.